برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

روح الله موظف

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۹
استان محل خدمت : سیستان و بلوچستان / زاهدان
پادگان محل خدمت : گروهان مزور
استان درخواستی : خراسان رضوی / تايباد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آبان ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

جایی ک خدمت میکنم بهترین جا هس مرخصی ۴۵به ۱۷هس.حقوق یک تومن به بالا فقط مشکلم راه هست ک زیاد دوره و مشکل خانوادگی شدید دارم. کسی هست جابجایی کنه ممنون میشم