برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رضا شیری

نام : رضا شیری
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۱۸
استان محل خدمت : اصفهان / اصفهان
پادگان محل خدمت : توپخونه و راکت شهید صیاد شیرازی
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : سرجوخه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرجوخه

توضیحات :

جابه جایی به قزوین هم باشد