برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رضا احمدپور

نام : رضا احمدپور
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۱۸
استان محل خدمت : آذربایجان غربی / پيرانشهر
پادگان محل خدمت : تیپ 164پیرانشهر
استان درخواستی : قزوین / قزوين
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اعزام 98/4/1
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :

هم با پادگان های داخل شهر تهران وهم با پادگان قزوین جابجا میشوم