برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رضا کاظمی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
استان محل خدمت : بوشهر / بوشهر
پادگان محل خدمت : ستاد فرماندهی کل استات
استان درخواستی : کهکیلویه و بویراحمد / ياسوج
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اردیبهشت ۹۹
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :