برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رضا پوردرویش

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۰
استان محل خدمت : تهران / ري
پادگان محل خدمت : اگاهی شهر ری
استان درخواستی : گیلان / رشت
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دی ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :