برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رضا پاکدین

نام : رضا پاکدین
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۸
استان محل خدمت : فارس / شيراز
پادگان محل خدمت : تیپ ۵۵ هوابرد
استان درخواستی : خوزستان / اهواز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 98/6/1
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : ستوان دوم

توضیحات :