برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رضا نظم آبادی

نام : رضا نظم آبادی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۰۱
استان محل خدمت : قم / قم
پادگان محل خدمت : پاسگاه
استان درخواستی : مرکزی /
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :

فقط پیام بدید