برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رضا ناجي اقاخانلو

نام : رضا ناجي اقاخانلو
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
استان محل خدمت : سمنان / شاهرود
پادگان محل خدمت : تيپ١٥٨شهيد عباس كشاورزيان
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ٨
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :