برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رضا موسوی

نام : رضا موسوی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
استان محل خدمت : کرمانشاه / كرمانشاه
پادگان محل خدمت : شهیدمهدی عسگری
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۱/۸/۹۸
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - پدافند هوایی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :

رسته دیدبان