برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رضا محمودی

نام : رضا محمودی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۳۱
استان محل خدمت : سمنان / سمنان
پادگان محل خدمت : تیپ ۱۵۸متحرک هجومی
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۱۹/۱۰/۹۸
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - پدافند هوایی
درجه : سرباز دوم

توضیحات :