برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رضا قلیچ خانی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۷
استان محل خدمت : همدان / ملاير
پادگان محل خدمت : مواد مخدر
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : فروردین ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز یکم

توضیحات :