برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رضا قبادی

نام : رضا قبادی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۲۲
استان محل خدمت : کردستان / سقز
پادگان محل خدمت : تیپ 228
استان درخواستی : کرمانشاه / كرمانشاه
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 6
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرجوخه

توضیحات :

هرجای کرمانشاه داخل شهر بود جابه جا میشم