برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رضا فرامرزیان

نام : رضا فرامرزیان
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : حفاظت اطلاعات
استان درخواستی : آذربایجان شرقی / تبریز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۱۹ دی ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

با شهرهای اذربایجان شرقی جا بجا میکنم