برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رضا غفوری

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
استان محل خدمت : همدان / همدان
پادگان محل خدمت : سید شهاب توسیرکان
استان درخواستی : آذربایجان غربی / مهاباد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ابان ماه۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :