برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رضا علیزاده

تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
استان محل خدمت : خراسان رضوی / مشهد
پادگان محل خدمت : پاسگاه اسلام قلعه
استان درخواستی : خراسان رضوی / مشهد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : مهرماه ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :

تمایل به نزدیک بودن به خانواده در شهر مشهد را دارم.