برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رضا عبدالله نژاد

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۲۳
استان محل خدمت : فارس / شيراز
پادگان محل خدمت : یگان ویژه
استان درخواستی : خراسان رضوی / مشهد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آبان ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :