برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رضا عبادی

نام : رضا عبادی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۶
استان محل خدمت : کرمانشاه / كرمانشاه
پادگان محل خدمت : سپاه نبی اکرم کرمانشاه
استان درخواستی : چهارمحال بختیاری / شهركرد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آبان ماه۹۸
ارگان خدمتی : سپاه پاسداران انقلاب - نیروی زمینی
درجه : استوار یکم

توضیحات :