برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رضا صیادی

این آگهی حذف شده است

نام : رضا صیادی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۸
استان محل خدمت : بزد / يزد
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : گیلان / رشت
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دی۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :