برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رضا صمدی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : حشمتیه سازمان حفاظت اطلاعات
استان درخواستی : گیلان / رشت
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۳ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرجوخه

توضیحات :