برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رضا صادق نژاد

تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۰۷/۰۶
استان محل خدمت : خوزستان / دزفول
پادگان محل خدمت : تیپ زرهی 292
استان درخواستی : فارس / شيراز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 7ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :