برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رضا شاهد

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
استان محل خدمت : آذربایجان شرقی / مراغه
پادگان محل خدمت : ستاد فرماندهی
استان درخواستی : آذربایجان شرقی / تبریز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آبان ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :