برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رضا سعیدی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۰
استان محل خدمت : اصفهان / اصفهان
پادگان محل خدمت : شهید بهشتی
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اسفند ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :

معاف از رزم هستم. محل خدمتم روز برگ است و روز برگ میخواهم. لطفا پیامک دهید