برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رضا سعادتی

نام : رضا سعادتی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۸
استان محل خدمت : آذربایجان شرقی / تبریز
پادگان محل خدمت : ستاد فرماندهی انتظامی هریس
استان درخواستی : اردبیل / اردبيل
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آذر ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرجوخه

توضیحات :