برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رضا سراوانی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۰۶
استان محل خدمت : خراسان شمالی / ساروج
پادگان محل خدمت : پاسگاه تیتکانلو
استان درخواستی : گلستان / گنبد كاووس
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : چهارماه
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :

کسانی که از استان گلستان تمایل دارند به خراسان شمالی جابجا شوند جهت همکاری تماس بگیرند