برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رضا سبزی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۱
استان محل خدمت : اصفهان / اصفهان
پادگان محل خدمت : دانشگاه امیر المومنین
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 6
ارگان خدمتی : سپاه پاسداران انقلاب - نیروی زمینی
درجه : سرباز دوم

توضیحات :