برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رضا سامری

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۰۸
استان محل خدمت : بوشهر / بوشهر
پادگان محل خدمت : برازجان
استان درخواستی : خوزستان / اهواز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : اردیبهشت 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :

انتقالی از برازجان به خوزستان