برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رضا زندی

نام : رضا زندی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۷
استان محل خدمت : آذربایجان شرقی / مراغه
پادگان محل خدمت : آماد و پشتیبانی علی معصوم
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۴
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرباز دوم

توضیحات :