برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رضا رضایی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۵
استان محل خدمت : مرکزی / اراك
پادگان محل خدمت : یگان ویژه استان مرکزی
استان درخواستی : اصفهان / زرين شهر
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دیماه ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :

استان چهار ومحال بختیاری هم میتوانم