برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رضا رحیمی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۲۳
استان محل خدمت : فارس / شيراز
پادگان محل خدمت : هوابردتیپ 55
استان درخواستی : فارس / شيراز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 1
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرجوخه

توضیحات :