برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رضا دلال ایاقی

نام : رضا دلال ایاقی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۱۲
استان محل خدمت : کردستان / مريوان
پادگان محل خدمت : شهید عبادت
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرجوخه

توضیحات :