برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رضا خانی

نام : رضا خانی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵
استان محل خدمت : کردستان / مريوان
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : ایلام / مهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : مرداد ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - مرزبانی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

کرمانشاه . ایلام . خوزستان هرکدام از این استان ها باشه میام