برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رضا حاجی دیزجی

نام : رضا حاجی دیزجی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۶
استان محل خدمت : کردستان / ديواندره
پادگان محل خدمت : وارد نشده
استان درخواستی : آذربایجان شرقی / تبریز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : دی ماه ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی زمینی
درجه : استوار یکم

توضیحات :