برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رضا جهانگیرزاده ککاور

نام : رضا جهانگیرزاده ککاور
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۹
استان محل خدمت : همدان / كبودر اهنگ
پادگان محل خدمت : پایگاه سوم شکاری شهید محمد نوژی
استان درخواستی : آذربایجان شرقی / تبریز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 5 ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی هوایی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :