برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رضا جمال دین

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۰
استان محل خدمت : اصفهان / اصفهان
پادگان محل خدمت : آران و بیدگل _۸۴۰شهید سر لشگر مصطفی کبریایی
استان درخواستی : اصفهان / اصفهان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۹۹/۲/۳
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرباز دوم

توضیحات :