برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رضا جعفری

نام : رضا جعفری
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۰۸/۰۶
استان محل خدمت : فارس / شيراز
پادگان محل خدمت : شهید دوران
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 4
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی هوایی
درجه : گروهبان سوم

توضیحات :