برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رضا جاهد

نام : رضا جاهد
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۵
استان محل خدمت : کرمانشاه / سر پل ذهاب
پادگان محل خدمت : راهنمایی و رانندگی
استان درخواستی : آذربایجان غربی / اروميه
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : شهریور ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :