برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رضا بیگی

نام : رضا بیگی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۱۱
استان محل خدمت : آذربایجان شرقی / تبریز
پادگان محل خدمت : پایگاه دوم شکاری
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۴ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی هوایی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :