برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رضا بحرودی

نام : رضا بحرودی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۶
استان محل خدمت : سیستان و بلوچستان / سراوان
پادگان محل خدمت : یگان تکاوری 111
استان درخواستی : خراسان رضوی / نيشابور
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آذر 98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

مایل به جابجایی با خ رضوی و شمالی