برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رضا احمدی

نام : رضا احمدی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۸/۱۲/۰۷
استان محل خدمت : کرمان / جيرفت
پادگان محل خدمت : فاریاب.ستاد شهرستان
استان درخواستی : کرمان / كرمان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 1تیر98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : استوار دوم

توضیحات :