برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رضا احمدپور

نام : رضا احمدپور
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۴
استان محل خدمت : آذربایجان غربی / پيرانشهر
پادگان محل خدمت : تیپ 164پیرانشهر
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 98/4/1
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : ستوان سوم

توضیحات :

سلام با یکی از پادگان های داخل شهر تهران جابجا میزنم و در صورت نیاز با یکی از پادگانهای قزوین نیز عوض میشیم