برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رضا آقاپور

نام : رضا آقاپور
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱
استان محل خدمت : سمنان / سمنان
پادگان محل خدمت : یگان تکاوری ۱۲۰
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : مهر ۹۸
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : سرباز یکم

توضیحات :

۴۵روز اقامت ۱۲ روز مرخصی ۲/۶ پست ۲۴ ساعت استراحت مرکز شهر