برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رضاپورمهدی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : مهراباد تهران
استان درخواستی : آذربایجان شرقی / تبریز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 1398/10/19
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی هوایی
درجه : گروهبان دوم

توضیحات :