برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رضاوفایی زاده

نام : رضاوفایی زاده
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۰۵
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : پدافند هوایی امام علی (ع)
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۴ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - پدافند هوایی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :