برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رضاعابدی

نام : رضاعابدی
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۹
استان محل خدمت : زنجان / زنجان
پادگان محل خدمت : بیمارستان ارتش
استان درخواستی : تهران /
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : یک ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی زمینی
درجه : گروهبان یکم

توضیحات :