برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رضارضایی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۶
استان محل خدمت : فارس / آباده
پادگان محل خدمت : پادگان ولیعصر
استان درخواستی : چهارمحال بختیاری / شهركرد
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 8
ارگان خدمتی : سپاه پاسداران انقلاب - نیروی زمینی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :