برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رضارحیم پور

نام : رضارحیم پور
تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۱/۲۹
استان محل خدمت : تهران / تهران
پادگان محل خدمت : شهید آریافر
استان درخواستی : آذربایجان شرقی / تبریز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : شهریور98
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :