برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رضابیکدلی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
استان محل خدمت : قم / قم
پادگان محل خدمت : کلانتری 14ولیعصر
استان درخواستی : قم / قم
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : 3اردیبهشت 1399
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :