برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رشید سوادی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۱۸
استان محل خدمت : کردستان / قروه
پادگان محل خدمت : پاسگاه
استان درخواستی : همدان / همدان
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : مهر ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : گروهبان دوم

توضیحات :