برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رسول ممبینی

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
استان محل خدمت : فارس / ني ريز
پادگان محل خدمت : کلانتری ۱۲ سرباز
استان درخواستی : خوزستان / اهواز
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : آذر ۹۸
ارگان خدمتی : نیروی انتظامی - نیروی انتظامی
درجه : سرباز یکم

توضیحات :

من دنبال جابجایی هستم حالا هر جایه خوزستان هم باشه میرم مشکلی ندارم فقط خوزستان باشم مچکر از سایت خوب سرباز یاب