برای ثبت درخواست انتقال ، مشخصات خود را وارد نمایید :

ثبت درخواست انتقال

رسول عیسی پور

تاریخ درخواست : ۱۳۹۹/۰۲/۰۴
استان محل خدمت : بوشهر / بوشهر
پادگان محل خدمت : نیرو هوایی شهید یاسینی
استان درخواستی : تهران / تهران
پادگان درخواستی : وارد نشده
پایه خدمتی : ۳ماه
ارگان خدمتی : ارتش جمهوری اسلامی ایران - نیروی هوایی
درجه : سرباز سوم

توضیحات :

شیرینیم میدم ۱تا۳میلیون پادگانشم خوبه